ตัวอย่างหนังสือ จินตนาการปฏิรูปสื่อฯ 2020

Advertisements

อีก10ปี จะเกิดอะไรขึ้นกับวงการสื่อไทย?

เมื่อมีคำถามว่า “จะเกิดอะไรขึ้นกับวงการสื่อไทย?ใน 10ปีข้างหน้า” และจะส่งผลอย่างไร สิ่งหนึ่งที่พวกเราพยายามจะทำก็คือการพยายามจะหาคำตอบ จึงเกิดความร่วมมือจาก เครือข่ายพลเมืองเน็ต มูลนิธิหนังไทย คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อฯ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ และ Siam Intelligence Unit ได้ทำการศึกษา จนได้ข้อมูล ในการจัดทำ “รายงานผลการศึกษา โครงการจินตนาการปฏิรูปสื่อ และนโยบายสื่อแบบบูรณาการในทศวรรษหน้า”

Advertisements